Enerji Politikası

Artan nüfus, gelişen endüstri ve ülkelerin tabii varlıklarını tehdit eden kirlenmeler, çevre sorunları ve enerji maliyetleri 21.yy başlarında, insanlığın en önemli sorularından bir haline gelmiştir.
Atmosferdeki sera gazı birikimleri, ülkelerin sanayileşmesine paralel şekilde artarak küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ile enerji maliyetlerinin ve sera gazı emisyon salınımlarının azaltılması mümkündür. Bu nedenle verimlilik artırıcı projeler geliştirip birincil enerji kaynak kullanımının en aza indirilmesi önem arz etmektedir.

BAYKAN DENİM KONFEKSİYON ANONİM ŞİRKETİ olarak kuruluşun stratejisine uygun olarak;
1.Uygun amaç ve hedefler belirleyerek Enerji Yönetim Sistemi şartlarını yerine getireceğimizi,
2.Amaç ve hedeflere ulaşmada gereken tüm bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
3.Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,
4.Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme odaklı çalışacağımızı,
5.Ürün ve hizmet satın almada enerji verimliliğini değerlendirme ölçütlerimizden biri olarak belirleyeceğimizi,
6.Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,
7.Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir bir politika izleyeceğimizi,
8.Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracağımızı,
9.Atık miktarını azaltarak çevresel kirlenmeyi önleyeceğimizi,
10.Su tüketimlerimizi azaltacağımızı,
11.Oluşturulan “Enerji Ekibi” ile verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğimizi,
12.Ulusal, uluslararası yasal mevzuat ve müşteri şartlarına uyacağımızı,

Taahhüt ederiz.