Bilgi Güvenliği Politikası

  • BAYKAN DENİM ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • BAYKAN DENİM hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
  • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
  • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
  • Virüs gibi zararlı kodlara ve BAYKAN DENİM dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
  • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuata uymak,
  • Paydaşların da BAYKAN DENİM Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,

BAYKAN DENİM’in bilgi güvenliğine yönelik politikasıdır. Tüm çalışanlar, BAYKAN DENİM BGYS politika ve prosedürlerinin tamamına uymakla yükümlüdür.