Bilgi Güvenliği Politikası

Baykan Denim Yönetimi;

Baykan Denim Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanması ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) etkin yönetiminden sorumludur. BGYS’yi kurumun hayati süreçlerinden biri olarak kabul eder. BGYS’nin etkin uygulamasını, sürekli izlenmesi ve gözden geçirilmesi suretiyle iyileştirilmesini destekler. BGYS’nin hedeflenen sonuçları üretebilmesi için gereken kaynakların ve ortamın sağlanmasını ve uygulanabilir tüm gerekliliklerin karşılanacağını taahhüt eder.

BGYS’yi, hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının tespiti ve sürekli iyileştirilmesi için düzenli olarak takip eder. BGYS’nin uygulanmasında yetersizlik veya yeni zayıflıklar tespit edildiğinde, gerekli düzeltme ve iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini garanti eder.

Bilgi güvenliği yaklaşımında insan faktörünün öneminin farkındadır. Bu nedenle, personel bilincinin geliştirilmesi ve teknik yetkinliğin sağlanması için gereken eğitimlerin alınmasını destekler. Bütün personelin Baykan Denim Bilgi Güvenliği Politikasından haberdar olması ve buna uygun hareket etmesi için gereken faaliyetleri uygular. Bilgi güvenliği bilinçlendirme çalışmalarına rağmen insan kaynaklı kasıtlı tehditlerin gerçekleşmesi durumunda disiplin sürecinin çalıştırılacağını garanti eder.

Baykan Denim Bilgi Güvenliği Politikası, Baykan Denim Yönetimi’nin bilgi güvenliğine bakış açısını yansıtmaktadır.

 

Baykan Denim Yönetim Kurulu Başkanı

Osman BAYKAN

 

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

  • Baykan Denim’in ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Baykan Denim hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
  • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
  • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
  • Virüs gibi zararlı kodlara ve Baykan Denim dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanabilir tüm gerekliliklerini karşılamak,
  • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
  • Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuata uymak,
  • Paydaşların da Baykan Denim Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,

 

Baykan Denim’in bilgi güvenliğine yönelik politikasıdır. Tüm çalışanlar, Baykan Denim BGYS politika ve prosedürlerinin tamamına uymakla yükümlüdür.